Ik schreef een mail aan Baudet

Naar eigen zeggen kreeg Thierry Baudet op 22 september 2021 tijdens de algemene politieke beschouwingen geen inhoudelijk weerwoord op zijn betoog. Het ging in plaats daarvan over het tussen aanhalingstekens plaatsen van de Holocaust. Allereerst wil ik zeggen dat ik me bij de woorden van Jetten, Ploumen en Dassen voeg. Ik steun de fracties ook die weg zijn gelopen. Dergelijke kul hoeft niet naar geluisterd te worden. Wel ben ik benieuwd naar de reactie van Hugo de Jonge op de gemaakte beweringen m.b.t. SARS-CoV-2.

Thierry deed vanochtend (23/09, 11:29) een oproep op Twitter aan mensen om inhoudelijk te reageren op zijn betoog. Hier mijn mail:

Beste heer Baudet,

Eerder vandaag deed u op Twitter een oproep aan mensen om inhoudelijk in te gaan op uw betoog dat u voordroeg tijdens de algemene politieke beschouwingen op 22 september. Ik neem graag de mogelijkheid om via mail op u te reageren gezien u in de kamer ook de ruimte kreeg om uw betoog voor te dragen en ik op Twitter een erg gelimiteerd aantal karakters. Ik hoop ook op uw reactie en ik zou het fijn vinden als u mij dat ook toezegt (bijvoorbeeld door binnen korte tijd te mailen dat u mijn reactie zal bestuderen om er later op te reageren). Het had u gesierd als u in de tweet een mailadres had gezet zodat mensen ook daadwerkelijk uitgebreid op de inhoud konden reageren, maar dat terzijde.

Ik wil het over de vaccins hebben, gezien de rest van uw betoog steunt op uw argumenten (en de aangenomen waarheid van uw beweringen) m.b.t. de vaccins. 

Om te beginnen met uw beweringen over de paper getiteld ‘Antibody-dependent enhancement and SARS-CoV-2 vaccines and therapies’. Deze paper is in oktober 2020 gepubliceerd. Op dat moment waren er nog geen vaccins toegediend, dus het betreft vooral een speculatieve vraag: kan ADE een rol spelen bij SARS-CoV-2 vaccins? De paper heeft daar het volgende over te zeggen: ‘No definitive role for ADE in human coronavirus diseases has been established’. Met andere woorden, er is geen doorslaggevend bewijs dat ADE een rol speelt bij op-coranvirus-gebaseerde ziektes in mensen. Gezien uw claim dat ADE een coronavirus infectie versterkt, zou dit weerspiegeld moeten worden in de realiteit, namelijk door een toename in ernstige ziekte onder gevaccineerden. Bewijs hiervoor ontbreekt (hoewel we inmiddels wel driekwart jaar onderweg zijn met vaccineren). Dit suggereert dus dat er geen sprake is van ADE veroorzaakt door de vaccins.

Dan even tussendoor uw punt over de uitvinder die mRNA-vaccins ‘gentherapie’ noemt. De definitie daarvan lijkt niet zo rigide als dat u doet denken. U noemt de Staatscourant van 10 maart 2020 waarin inderdaad gentherapie wordt genoemd. Echter, het RIVM definieert gentherapie als het inbrengen van genetisch materiaal om een gendefect te corrigeren (https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/gentherapie%20080619-disclaimer.pdf). Het gaat hier om het inbrengen virale vectoren, bacteriële vectoren, genetisch gemodificeerde cellen of naakt DNA. Geen van eerdergenoemde vormen van gentherapie heeft betrekking op het mRNA-vaccin gezien de mRNA-vaccins lichaamseigen stoffen niet veranderen, maar de mRNA-vaccins enkel de productie van spike-eiwitten ‘aanmoedigt’. Het is daarom volgens Nederlandse richtlijnen (zoals gepresenteerd door het RIVM) geen gentherapie te noemen. Om dat vervolgens wel te doen is onjuist.

Dan kort over de nanoparticles: de paper die u aanhaalt heeft het over verschillende nanoparticles. De stoffen in de vaccins bestemd voor het voorkomen van Covid-19 worden toegediend in zogeheten lipid nanoparticles (LPNs). Oftewel op eiwit-gebaseerde nanoparticles. De paper die u aanhaalt heeft daar het volgende over te zeggen: ‘Among their advantages, liposomes and other lipid-based NPs have been shown to have the least toxic effects for in vivo applications’. Met andere woorden, het is dus de veiligste manier van het toedienen van dergelijke stofjes (in vivo = in het lichaam). In 2018 werd de eerste drug goedgekeurd om met LPNs toegediend te worden. Voorheen werden daarvoor liposomen gebruikt (die in wezen groter zijn en daarbij ook meer negatieve effecten hadden voor in vivo applicaties).

Dan het laatste punt, omdat het anders wel erg lang wordt, over de paper ‘Reduced sensitivity of SARS-CoV-2 variant Delta to antibody neutralization’. In deze paper worden 59 gevaccineerde individuen geselecteerd. Dat zijn er weinig. Uw bewering klopt, namelijk dat de vaccins drie tot vijf keer minder sterk opgewassen zijn tegen de Delta variant t.o.v. de Alpha (niet Wuhan) variant. Deze claim lijkt echter gebaseerd op één dosis van de mRNA-vaccins, niet op de aangeraden twee doses. Dat heeft u niet gemeld in uw betoog. Overigens meldt de paper nog steeds dat de mRNA-vaccins effectief zijn tegen het voorkomen van ernstige ziekte door SARS-CoV-2 infectie en dat zien we ook terug in de cijfers van het RIVM (m.b.t. ziekenhuisopnames van gevaccineerde personen na SARS-CoV-2 infectie).

Nog heel kort over ivermectine en hydroxychloroquine: als er double-blind clinical trials zijn geweest die peer-reviewed zijn en aanwijzen dat het zo is dat die medicijnen kunnen helpen bij behandeling van Covid-19, wil ik daar best naar kijken. Die peer-reviewed double-blind clinical trials zijn er (nog) niet. Ik meen dat het wel onderzocht wordt. Het heeft in ieder geval niets te maken met de goedgekeurde staat van de vaccins gezien die een ander doel voor ogen hebben, namelijk het voorkomen van besmetting en anders wel het voorkomen van ernstige ziekte.

Ik kijk uit naar uw reactie. Ik ben er nu in ieder geval inhoudelijk op in gegaan (hoewel ik hoop over nog meer dingen te kunnen spreken op een later tijdstip, voor nu is dit het). Afijn, ik had ook graag in willen gaan op uw geladen taalgebruik en de afschuwelijke vergelijkingen die u maakt, maar daarvoor was uw oproep niet dus ik hou het voor nu hierbij.

Hier de link naar zijn volledige betoog: https://www.fvd.nl/volledige-speech-van-thierry-baudet-bij-de-algemene-politieke-beschouwingen-2021

Laatste kanttekening: Ik ben niet geheel tevreden met mijn reactie, maar besloot binnen korte tijd te reageren na zijn oproep (om 13:20 had ik zijn mailadres, 14:25 had ik mijn mail verstuurd) gezien ik in mijn beleving dan de hoogste kans had om van Thierry de toezegging te krijgen dat hij erop in zou gaan. Die toezegging heb ik inmiddels, hij zegt erop te zullen kauwen om er vervolgens later op terug te komen.

De toezegging van Baudet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s